Karel Maurits Smit

Karel Maurits Smit werd geboren te Saparoea op 5 maart 1908, ging op jeugdige leeftijd naar Java en in de kost bij zijn één na oudste getrouwde zus om de middelbare school te kunnen volgen. Na het behalen van zijn diploma ging hij in militaire dienst. Zijn oudere broer eveneens militair is omgekomen in 1944 op de Kleine Kei Eilanden. Zijn jongere broer ook in militaire dienst is de enige die na de oorlog is teruggekomen. Zijn vader heeft de oorlog ook niet overleefd.

Hij werd bevorderd tot sergeant bij de Infanterie. In januari 1934 trouwt hij Maria Helena Janssen te Tjimahi.

Na bevordering tot Onderluitenant van het 15e Bat Inf. te Bandoeng werd hij op 28 december 1938 beëdigd.

Enkel maanden hierna werd hem opgedragen een opleiding aan de politieschool te Soekaboemi te volgen, waarvoor hij glansrijk slaagde.

Augustus 1941 werd Karel Maurits overgeplaatst naar Tarakan ter verdediging van de olievoorraden aldaar en op 19 januari 1942 met nog 214 medekrijgsgevangenen op gruwelijke wijze omgebracht en in zee geworpen.*)

Karel Maurits voetbalde in het militaire elftal, was lid van Sparta en eveneens van het Int. Voetbalelftal voor Ned. Indië als back.

Hij was een goede tennisser, zwemmer en hockeyer.

*) Voor verdere informatie leze men “Het drama” op de site.

Vonne van Haasen – september 2011

Foto_2.jpg

28-12-1938_Foto_1.jpg

Untitled-10.jpg

Voetbal elftal, Karel Maurits Smit is de man aan de rechterkant met een lichte broek

Untitled-13.jpg

Links de vader van Vonne van Haasen-Smit

31-05-2011 Vonne van Haasen-Smit