Carl Emil Schiffner

Carl Emil Schiffner werd op 30 augustus 1916 te Padang (Sumatra) geboren.
Hij was het eerste kind van Gustav Emil Schiffner en Johanna Elisabeth (Pop) Secherling.
Drie weken na zijn geboorte overleed zijn vader.

Twee jaar later hertrouwde zijn moeder en kreeg hij nog 3 zusters.
Helaas zijn deze alle drie overleden.

Wij, de volgende generatie, waren of te klein of nog niet geboren toen hij werd omgebracht.
Volgens de brief die mijn oma daarover ontving werd hij, aan boord van een Japans oorlogsschip, onthoofd.

Dit verhaal werd binnen de familie wel doorverteld en er zijn een aantal foto’s. Zelfs een brief aan zijn oma is bewaard gebleven.

Hierin beklaagt hij zich dat hij voor de derde keer achterelkaar in het weekend op wacht staat terwijl zijn kameraden uit gaan, maar vertelt ook dat hij een fototoestel heeft gekocht om te zorgen dat hij later, als hij weg is, nog wat mooie herinneringen heeft.
Dat is dus nooit gebeurd.

Namens de familie,

Februari – 2012 Ferial Lindeboom-Poortman

Carl_Schiffner_met_zijn_zusters.jpg