Johan Willem Storm van Leeuwen

Een korte passage uit de krant “de wapenbroeders” van 6 februari 1947.
Oom John wordt erin genoemd met een zin:

Terug naar Tarakan- 4 dagen krijgsgevangen in het huis van Overste de Waal- dan terug naar ’t Batiljon- ontmoet bezetting van Karoengan en Peningki. De Commandant Luitenant Storm van Leeuwen: “Het is mis met ons!”Een paar dagen later- weggevoerd, zo0nder bagage- Japanse tolk: onthoofd op de plaats van hun “misdaad”.  Zij deden hun plicht! Zij zullen altijd in onze herinnering blijven voortleven…….
M.v.Kemenade
Kan. tkl. stbnr. 94888
III BY. V.A.
Tjipajoeng.

Het enige wat mijn moeder altijd over hem verteld heeft is, dat hij haar lievelingsbroer is geweest en van al zijn reizen altijd Chanel no. 5 voor zijn zusje meebracht. Nou, ….. dat heeft altijd indruk op haar gemaakt.

John_SvL_15_april_1940_Bataljon_Kustartellerie_2.jpeg

 

december 2011 – Hedy de Muni-Vogelsang en Nancy Vogelsang-Storm van Leeuwen